از نکات بارز نمایشگاه دوم

حضور دو پاویون کشورترکیه و کشور چین  در دومین دوره این  نمایشگاه خواهد بود.

از تاثیرات این نمایشگاه افزايش دانش تخصصي فعالان صنعت نمايشگاهي در جهت حضور موثر در نمايشگاه‌ها و ايجاد مکانيزم‌هاي اثربخشي فعاليت، افزايش توان تخصصي و حضور بيشتر و موثرتر در فضاها و نمايشگاه‌ها، تطبيق اولويت‌هاي بازار هدف و برنامه‌ريزي براي حضور موثر در نمايشگاههاي اختصاصي، تخصصي، بين‌المللي و کمک به برگزاري نمايشگاه‌ها در اين بازارها ، استفاده از ظرفيتها و دستاوردهاي بزرگ و مهم کشور در بخش ديپلماسي خارجي و روابط بين‌الملل ، جهت توسعه فعاليتهاي نمايشگاهي همکاري با سازمان توسعه تجارت ايران و اتاق بازرگاني، صنايع و کشاورزي ايران براي ايجاد تشکل قوي در بخش نمايشگاهي و تقويت تشکلهاي صادراتي و تخصصي و صادرکنندگان برتر به صورت ايجاد باشگاه صادرکنندگان و تجار برتر کشور در محل نمايشگاههاي بين‌المللي کشور صورت گرفت.

برنامه های آموزشی:

برگزاری سمینارهای مرتبط با محوریت نمایشگاه با استفاده از اساتید مجرب و فنی ، اجرای سمپوزیوم‌ها و گرد همآیی تخصصی در راستای برگزاری سخنرانی، بحث و گفتگوهای گروهی درباره موضوع‌های ویژه و از پیش تعیین شده پیرامون جستارهای علمی، اقتصادی، اجتماعی و غیره که با نتیجه‌گیری در پایان همراه خواهد بود  که موجب افزایش جذب بازدیدکنندگان و ارتقائ سطح علمی و تخصصی حوزه مربوطه خواهد شد.