دومین نمایشگاه بین المللی بتن

روز‌
ساعت
دقیقه‌
ثانیه‌
روز
ساعت‌
دقیقه‌
ثانیه‌

تاریخ و ساعت افتتاحیه :

29 خرداد – 1 تیر 1403 1403

ساعت : 10:00 الی 18:00