ارتباط با ما

برگزار كننده: شرکت فرجاد تجارت سامه گستر ایرانیان

تلفن: 9-43222057 (086)

تلفن همراه:09120689406
فکس : 43222061 (086)

وب سايت : www.iranconcretefair.com

ایمیل: info@iranconcretefair.com