با حامیان معنوی دومین نمایشگاه بتن آماده بیشتر آشنا شوید

«انجمن اقتصاد انرژی ایران»، «انجمن مهندسی ساخت و تولید ایران» و «انجمن تولیدکنندگان مواد شیمیایی صنعت ساختمان ایران» تاکنون به عنوان حامیان معنوی دومین نمایشگاه بین المللی بتن آماده، قطعات بتنی و صنایع وابسته اعلام آمادگی کرده اند.