افزایش موضوعی تعداد نمایشگاه ها باعث رشد و ارتقا این صنعت می شود

مدیرعامل شرکت نمایشگاهی شهر آفتاب گفت: هر مقدار که بتوانیم عدد ۱۷۰ عنوان موضوعی نمایشگاه‌های کشور را به هزار موضوعی که اصناف و انجمن‌های مختلف و… متولی آن هستند؛ نزدیک‌کنیم، می‌توانیم امیدوار باشیم که رشد و ارتقا رخ دهد.