ثبت نام 50 غرفه برای شرکت در نمایشگاه بتن آماده

مدیرعامل شرکت فرجاد تجارت گفت: تاکنون بیش از 50 شرکت فعال در صنعت بتن آماده و صنایع وابسته ثبت نام خود را برای حضور در دومین نمایشگاه بین المللی بتن آماده، قطعات بتنی و صنایع وابسته نهایی کرده اند.